You are currently viewing Program Mój Prąd 4.0 – dofinansowanie dla nowych i dotychczasowych prosumentów

Program Mój Prąd 4.0 – dofinansowanie dla nowych i dotychczasowych prosumentów

Mój Prąd 4.0 to program, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki. Jego budżet wynosi 350 mln złotych. Skorzystać z niego mogą nowi prosumenci, a także dotychczasowi. W tym i beneficjenci, którzy już korzystali z poprzednich programów rządowych.

Na co można dostać dofinansowanie do fotowoltaiki?

Atrakcyjnym sposobem pozyskania energii elektrycznej jest fotowoltaika. Dofinansowanie to metoda na zdobycie środków na inwestycję. Resort klimatu i środowiska przeznaczył na ten cel 350 mln. Jednak w przypadku dużego zainteresowania pula ta może zostać zwiększona.

Ze wsparcia w ramach Mój Prąd 4.0 mogą skorzystać jedynie prosumenci rozliczający się w ramach systemu net-billing. Dofinansowanie skierowane jest nie tylko do osób, które zakładają nowe instalacje. Mogą z niego skorzystać gospodarstwa domowe z już istniejącą instalacją fotowoltaiczną. Nie mogła ona jednak powstać później niż 1 lutego 2020 roku. Wysokość dotacji uzależniona jest od rozbudowania systemu.  Istotne jest także to, czy gospodarstwo domowe korzystało wcześniej z innego dofinansowania.

Nowi prosumenci mogą skorzystać z dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej w kwocie do 4000 złotych. Dotacje do magazynów ciepła wynoszą 5000 złotych. Natomiast do magazynu energii elektrycznej 7500 złotych. Jeżeli zainstalowane zostaną systemy HEMS/EMS, można zyskać dodatkowe 3000 złotych. Maksymalnie można uzyskać 20500 złotych

Prosumenci przechodzący z obecnego systemu opustów na net-billing również mogą liczyć na wsparcie. Dotyczą ich takie same progi, o ile nigdy wcześniej nie korzystali z żadnego dofinansowania. Na dotacje do fotowoltaiki na innych warunkach mogą liczyć także prosumenci, którzy otrzymali wsparcie z innych programów. Mowa tu o przypadkach rozbudowy systemu o dodatkowe elementy.  Mogą oni uzyskać 2000 złotych na instalację fotowoltaiczną. Dofinansowanie do pozostałych elementów pozostaje takie samo.

Celem programu Mój Prąd 4.0 jest upowszechnienie indywidualnego magazynowania energii. Ponadto istotnym elementem są także systemy zarządzania energią.

Dotacje do fotowoltaiki – jak złożyć wniosek?

Nabór wniosków wystartował 15 kwietnia 2022 roku. Program będzie obowiązywał do momentu wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej. Te w wersji papierowej będą automatycznie odrzucane. Na rządowej stronie programu Mój Prąd można na bieżąco sprawdzać ich status. Termin rozpatrywania wniosku przez NFOŚWiG może wynosić 300 dni roboczych. Jeżeli konieczne będzie dosłanie dodatkowych informacji przez wnioskodawcę, może on wynieść 350 dni.

Niektórzy nie korzystają z rządowego wsparcia, ponieważ nie wiedzą, jak wypełnić wniosek. Pomagamy uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki – oferujemy pomoc w wypełnianiu wniosków. Bez względu na to, czy będą to wyłącznie dotacje do magazynów ciepła, czy do nowej instalacji. Zapraszamy do kontaktu.

 

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego lub za pomocą formularza na stronie.