You are currently viewing Jak obliczyć autokonsumpcję fotowoltaiki

Autokonsumpcja w fotowoltaice to termin, który odnosi się do ilości energii elektrycznej produkowanej przez instalację fotowoltaiczną, która jest zużywana bezpośrednio przez właściciela. Im wyższa autokonsumpcja, tym większa oszczędność na rachunkach za energię. Tylko jak dokładnie obliczyć autokonsumpcję fotowoltaiki?

Jak obliczyć autokonsumpcję energii przez fotowoltaikę w prosty sposób?

Aby obliczyć autokonsumpcję, należy znać dwie podstawowe wartości: ilość energii produkowanej przez panele oraz ilość energii zużywanej przez domostwo w danym okresie.

Analiza zużycia energii

Pierwszym krokiem jest określenie, ile energii domostwo zużywa w ciągu dnia. Można to zrobić, analizując rachunki za prąd lub korzystając z licznika energii.

Pomiary produkowanej energii

Następnie trzeba zbadać, ile energii produkują panele fotowoltaiczne. Do tego celu można użyć licznika energii lub specjalnego urządzenia do monitorowania wydajności paneli. Po uzyskaniu tych dwóch wartości autokonsumpcję można obliczyć, dzieląc ilość energii zużywanej przez domostwo przez ilość energii produkowanej przez panele, a następnie pomnożyć wynik przez 100, aby uzyskać procent autokonsumpcji.

Skoro wiesz już jak obliczyć autokonsumpcje fotowoltaiki, to jesteś w stanie lepiej ocenić, czy odpowiada ci posiadana ilość paneli fotowoltaicznych. W momencie w którym autokonsumpcja przekracza 100%, to znaczy, że panele nie są w stanie pokryć całego zapotrzebowania na prąd. Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, że autokonsumcja będzie się zmieniać w zależności od pory roku, a także pory dnia.
Warto zaznaczyć, że optymalizacja autokonsumpcji może przynieść znaczne oszczędności w dłuższym okresie czasu. Dlatego warto inwestować w systemy monitorowania i zarządzania energią, które pomogą zwiększyć autokonsumpcję i zmniejszyć koszty energii.

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego lub za pomocą formularza na stronie.