You are currently viewing Dofinansowanie fotowoltaiki – co warto wiedzieć?

Na początku lipca ruszył kolejny nabór wniosków na fotowoltaiczne dofinansowanie. Dzięki programowi „Mój Prąd” na dachach polskich domów może powstać więcej instalacji fotowoltaicznych.

Fotowoltaika – dofinansowania: dla kogo?

Dofinansowanie do fotowoltaiki mogą otrzymać osoby fizyczne, które produkują energię elektryczną na własne potrzeby. Muszą mieć one zawartą umowę kompleksową z zakładem energetycznym. Dokument zawiera zapisy dotyczące zasad wprowadzania do sieci elektrycznej wytworzonej energii.

Aby otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki, instalacja musi być już wykonana i podłączona do sieci. Konieczne jest także zainstalowanie licznika dwukierunkowego. Instalacja powinna mieć moc 2-10 kW. Musi być przeznaczona na cele mieszkaniowe. Dofinansowania do fotowoltaiki w ramach „Mój Prąd” nie obejmują rozbudowy już istniejącej instalacji.

Dofinansowanie fotowoltaika, czyli ile można zyskać?

Fotowoltaiczne dofinansowanie może wynieść maksymalnie 50 proc. kosztów inwestycji. Największy zwrot, jaki można uzyskać to 3000 złotych. Co więcej, koszty inwestycji poniesione ponad limit można odliczyć od podatku (tzw. ulga termomodernizacyjna).

Dofinansowania fotowoltaika” to nie jedyna kwestia, jaką interesują się właściciele domów. Istotnym zagadnieniem jest zwrot z inwestycji. Szacuje się, że średnio następuje on po 6-8 latach od instalacji.