You are currently viewing Program Mój Prąd 5.0 – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła

Program „Mój prąd 5.0” to innowacyjna inicjatywa skierowana do Prosumentów posiadających mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW, którzy rozliczają się w systemie net-billing lub planują przejście na ten system. Program ten oferuje atrakcyjne możliwości dofinansowania dla trzech grup Wnioskodawców.

Na co można dostać dofinansowanie do fotowoltaiki?

Kto może dostać dofinansowanie?

Pierwsza grupa to Grantobiorcy rozliczający się w systemie net-billing, którzy nie skorzystali wcześniej z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dzięki programowi „Mój prąd 5.0” mają szansę otrzymać wsparcie finansowe na rozwinięcie swojej instalacji.

Druga grupa to Grantobiorcy rozliczający się w systemie opustów net-metering, którzy jeszcze nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej. Jednak pod warunkiem, że przejdą na system net-billing, mogą również ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu.

Trzecia grupa to Grantobiorcy rozliczający się w systemie opustów net-metering, którzy już skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, w tym z programu „Mój Prąd”. Jeśli spełniają określone warunki, takie jak przyłączenie i opłacenie mikroinstalacji w okresie kwalifikowalności oraz zmiana systemu rozliczania na net-billing, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie. Konieczne jest zgłoszenie dodatkowego urządzenia zgodnie z wymogami programu.

Zmiany w nowym programie „Mój prąd 5.0”

Program „Mój prąd 5.0” wprowadza również ważne zmiany w porównaniu z poprzednimi edycjami. Wprowadzono nowe wymagania techniczne dotyczące niektórych urządzeń dodatkowych, w tym dla systemów EMS i HEMS. Liczba wymaganych załączników również wzrosła, obejmując m.in. dokument potwierdzający numer rachunku bankowego oraz kartę produktu/etykietę energetyczną.

Najważniejszą zmianą jest źródło dofinansowania, które teraz pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020), realizowanego w ramach Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. To oznacza, że po uzyskaniu dofinansowania konieczne będzie zamieszczenie odpowiedniej tabliczki informacyjnej.

Warto również wspomnieć o możliwości złożenia wniosku Rozszerzonego dotyczącego dodatkowych elementów, takich jak urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, magazynowania ciepła, urządzenia grzewcze (pompy ciepła), systemy zarządzania energią oraz kolektory słoneczne. Jednak aby skorzystać z tej opcji, Grantobiorca (Wnioskodawca) musi udokumentować posiadanie zainstalowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Program „Mój prąd 5.0” stanowi doskonałą szansę dla Prosumentów posiadających mikroinstalację fotowoltaiczną. Dzięki dofinansowaniu mogą rozwijać swoje instalacje, korzystając z atrakcyjnych możliwości, jakie oferuje program. To krok w stronę zrównoważonej i efektywnej produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, przyczyniający się do ochrony środowiska i redukcji emisji CO2.

 

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego lub za pomocą formularza na stronie.