You are currently viewing Czy fotowoltaika się opłaca?

Zamieszanie wprowadziła zmiana zasad rozliczania energii z instalacji fotowoltaicznych.

Stąd też pytanie, czy fotowoltaika się opłaca? Razem poszukajmy odpowiedzi na to pytanie.

Net-billing, czyli czy fotowoltaika się opłaca po zmianach?

W 2022 roku system opustów zmienił się w net-billing. Wcześniej rozrachunek odbywał się na zasadach barteru. Obecnie rozliczenie zależy od wartości energii w momencie jej wytworzenia.

Aktualnie nadwyżki energii odsyłane są do sieci zgodnie z ustaloną w ustawie stawką. W pierwszych dwóch latach jest to średnia miesięczna cena energii. Ustalona jest ona na Towarowej Giełdzie Energii. Od 2024 roku w wycenie będą wykorzystywane stawki godzinowe.

Tak uzyskana wartość energii zostanie zapisana na specjalnym koncie. Następnie będzie pomniejszana o wartość energii pobranej z sieci. Depozyt prosumencki ma być ważny przez 12 miesięcy. Fotowoltaika więc nadal się opłaca.

Od czego będzie zależeć jej opłacalność? Również od dotacji. Możliwe jest uzyskanie pomocy finansowej z programów wspierających OZE. Wśród nich są Program Mój Prąd oraz Czyste Powietrze. Dodatkową możliwość daje tzw. ulga termomodernizacyjna.

Środki na dofinansowanie fotowoltaiki można uzyskać w ramach regionalnych projektów. Inwestycje mogą być realizowane m.in. ze środków RPO. Nie ma więc wątpliwości co do tego, że fotowoltaika naprawdę się opłaca. Co więcej, skorzystanie z dotacji skraca czas zwrotu z inwestycji.

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego lub za pomocą formularza na stronie.